"הבנת בינה מלאכותית: ניווט אל עתיד הרובוטיקה, התחושות וההשפעה על שוק העבודה”